Faglige voldgiftsretters tilkendegivelse af 10. marts 2017 i sag FV2016.0179

Info

Resumé:

Ikke i strid med overenskomsten, at forestillingsengagement anvendes i et stort omfang ved ansættelse af operasangere. De tre forskellige engagementsformer er efter overenskomstens § 4, stk. 1, ligestillede. Arbejdsgiveren kan herefter i kraft af ledelsesretten frit vælge hvilken form for engagement, der skal anvendes ved den enkelte ansættelse.