Faglige voldgiftsretters protokollat af 14. september 2017 i sag FV2017.0030

Info

Resumé:

Da lønmodtager ikke havde udvist manglende omstillingsparathed i en sådan grad, at afskedigelsen kunne begrundes uden en forudgående advarsel, var denne usaglig. Der var herefter ikke tale om en selvforskyldt afskedigelse, og lønmodtager havde dermed krav på en fratrædelsesgodtgørelse efter lokalaftalens § 13, stk. 2 samt godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b.