Faglige voldgiftsretters kendelse af 26. februar 2010 i sag FV2009.0093

Info

Resumé:

Fortolkning af bilag 8 til industriens overenskomst (protokollatet vedrørende udenlandske med­arbejderes løn- og arbejdsforhold ved udførelse af arbejde i Danmark)