Faglige voldgiftsretters kendelse af 25. juni 2015 i sag FV2015.0021

Info

Resumé:

Fortolkning (om rækkevidden af arbejdsgiverens forpligtelse til at orienter tillidsrepræsentanten i forbindelse med ophør af lærlingeforhold)