Faglige voldgiftsretters kendelse af 08. maj 2015 i sag FV2015.0032

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Fortolkning og afgørelse af parternes overenskomst og bekendtgørelsen om indretning af byggepladser mv. (om der skulle betales skurpenge for mangler ved velfærdsforanstaltninger)