Faglige voldgiftsretters kendelse af 01. juli 2016 i sag FV2016.0018

Info

Resumé:

Afgørelse (om Forsvarets Personeltjeneste skulle have forhandlet med IDA, iht § 11, stk. 1, i aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv. fra 2008, inden Forsvarets Personeltjeneste i 2013 besluttede at ændre As tjenestested fra Korsør til Ballerup)