Faglige voldgiftsretters forlig efter tilkendegivelse af 13. oktober 2016 i sag FV2016.0109

Print

Relaterede retsområder

Arbejdsret

Resumé

Krav i anledning af, at virksomheden havde beskæftiget udenlandsk arbejdskraft på ikke overenskomstmæssige vilkår, svarede efter sin beskaffenhed i det hele til et bodskrav, idet klager ikke havde haft egne medlemmer ansat på pladsen. Kravet var i overensstemmelse med sædvanlig fagretlig praksis på området opgjort som virksomhedens besparelse ved ikke at efterleve Maleroverenskomsten.

File name:

-

File size:

-

Title:

-

Author:

-

Subject:

-

Keywords:

-

Creation Date:

-

Modification Date:

-

Creator:

-

PDF Producer:

-

PDF Version:

-

Page Count:

-

Page Size:

-

Fast Web View:

-

Preparing document for printing…
0%