Faglige voldgiftsretters forlig efter tilkendegivelse af 13. oktober 2016 i sag FV2016.0109

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Krav i anledning af, at virksomheden havde beskæftiget udenlandsk arbejdskraft på ikke overenskomstmæssige vilkår, svarede efter sin beskaffenhed i det hele til et bodskrav, idet klager ikke havde haft egne medlemmer ansat på pladsen. Kravet var i overensstemmelse med sædvanlig fagretlig praksis på området opgjort som virksomhedens besparelse ved ikke at efterleve Maleroverenskomsten.