Faglige voldgiftsretters forlig efter tilkendegivelse af 13. marts 2012 i sag FV2012.0031

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Afgørelse efter rørprislisten (arbejdet med håndtering af afspærringsbomme overskred tålegrænsen)