Byrets dom af 22. august 2013 i sag K02-200/2013

Info
  • SKM2013.630.BR

Resumé:

T er tiltalt for overtrædelse af registreringsafgiftsloven, ved i en periode med forsæt til at unddrage registreringsafgift, som herboende at have indført og anvendt sin uindregistrerede bil, som ikke var afgiftsberigtiget til kørsel i Danmark, og have påmonteret danske nummerplader tilhørende en anden bil, og anvendt den tyske bil til den daglige transport.

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

Afsagt af byretsdommer

Kristin Bergh

Sagens baggrund og parternes påstande

T er tiltalt for overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3, ved i en periode før den 27. marts 2012 kl. 11.38, med forsæt til at unddrage registreringsafgift på kr. 39.322,-, som herboende at have indført og anvendt sin uindregistrerede Opel med stelnummer ..., som ikke var afgiftsberigtiget til kørsel i Danmark, og have påmonteret danske nummerplader, tilhørende en anden bil, og anvendt den tyske bil til den daglige transport.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på 15.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i fortsæt til at unddrage sig afgiftsbetaling.

Sagens oplysninger

T har i retsmødet den 8. maj 2013 forklaret, at hun tidligere har boet i Tyskland og havde en bil med, da hun flyttede til Danmark. Det var en Opel. Hun var i kontakt med myndighederne for at få registreret den tyske bil i Danmark. Hun fik at vide, at hun skulle rette henvendelse til et kontor i Odense. Her skulle de finde værdien på bilen. Der gik lang tid, før hun fik svar. Det viste sig at være meget dyrt at få bilen indregistreret i Danmark. Det kostede omkring 39.000 kr., og det havde hun ikke umiddelbart penge til. Hun fik at vide, at hun ikke kunne afdrage afgiften. Hun købte en dansk bil, som hun kørte i til arbejde. Den danske bil brugte hun omkring et halvt år, indtil den gik i stykker. Det var motoren, der gik i stykker, da det var en gammel bil, så den kunne ikke umiddelbart repareres. Hun gik i panik, da hun ikke vidste, hvordan hun skulle komme på arbejde. Hendes mand tog de danske nummerplader fra den danske bil, der var gået i stykker, og satte dem over på den tyske bil. Hun kan ikke huske, hvornår den danske bil gik i stykker. De kørte maksimalt 14 dage med den tyske bil med de danske nummerplader på. Hun har ikke nægtet, at hun har gjort det, men hun har ikke villet undlade at betale afgiften. Hun skulle bare spare sammen til den. Hun havde uden held prøvet at låne pengene af familie. Hun er ...assistent. Oprindeligt kørte hun fra Tyskland til Danmark med to timers transport. Da hendes mand blev arbejdsløs, bestemte de sig for at flytte til Danmark. Hun betaler nu af på registreringsafgiften. Bilen blev solgt af SKAT for 19.500 kr., og det beløb er modregnet i afgiften. Hun mangler nu at afdrage 4.000 til 4.500 kr. Inden hun begyndte at bruge den tyske bil med danske nummerplader, havde den stået både med og uden de tyske plader på.

UA har i retsmødet den 8. maj 2013 forklaret, at hun arbejder hos SKAT. Hun har været sagsbehandler på sagen, efter der var kommet en henvendelse fra politiet om en bil, der kørte ulovligt med danske nummerplader. Hun startede en sag op om registrering af bilen. T kom til ...1 med bilen, der blev beslaglagt. Når man som borger retter henvendelse til Skat om registrering af en bil, kan det f.eks. være til kundecenteret i Ribe. Hvis man flytter til Danmark, har man ikke mulighed for at afdrage en registreringsafgift. Det kan man kun gøre i forbindelse med et studieophold eller lignende. Man har 14 dage, fra man flytter til Danmark til at omregistrere sin bil. Man skal have indledt en registreringssag inden for den periode. Man skal komme med en synsrapport og have lavet en vurdering af bilen. Det sker via Skattecenteret i Odense. Det kan godt passe, at tiltalte er flyttet til Danmark den 1. marts 2011. Der er lavet en vurdering af bilen hos SKAT i 2011, men tiltalte valgte ikke at omregistrere bilen ved den lejlighed. Da hun efter politiets henvendelse startede registreringssagen, brugte hun vurderingen fra 8. september 2011 til at fastsætte registreringsafgiften. Hun ved ikke, om der i dag bliver betalt af på den registreringsafgift. Bilen blev solgt og indbragte 19.500 kr., der blev afskrevet på afgiftsrestancen.

Politiassistent LJ har i retsmødet den 22. august 2013 forklaret, at han modtog oplysning om, at en person havde afmonteret en nummerplade fra en dansk bil og monteret på en tysk bil. Han kørte herefter forbi adressen, hvor den danske bil holdt uden nummerplader. Der var tale om en sort Opel. Tæt ved den danske bil holdt en anden grå Opel. Bilerne lignede i øvrigt hinanden. Det var tydeligt at se, at nummerpladerne, der var monteret på den grå Opel ikke passede til bilen. Der er en forskel på størrelsen af nummerplader i Tyskland og Danmark og dermed også en forskel på nummerpladerammen. Han har i en periode på ca. tre måneder været forbi adressen omkring ti gange og har konstateret, at bilen blev brugt, idet den ikke holdt samme sted, når han kørte forbi. Det lykkedes ham ikke at stoppe bilen under kørsel. Han kontaktede herefter SKAT ved JC, som oplyste ham om, at såfremt han tydeligt kunne konstatere, at bilen blev brugt, så måtte han gerne selv tage kontakt til ejeren. Han rettede herefter henvendelse på adressen og forklarede om sit ærinde. T forklarede, at hun havde sat nummerpladerne på den tyske bil, idet den anden Opel var gået i stykker. De havde ikke haft penge til at få den repareret. Hun fremviste registreringsattest på begge biler. Den tyske Opel var noget nyere end den danske Opel, men ellers lignede de to biler hinanden meget. Han foreholdt T, at han havde observeret bilen i en periode siden nytår. Hun oplyste, at hun var flyttet til Danmark i 2011 og i den anledning havde medtaget den tyske Opel. Ved ankomst til Danmark havde de anskaffet den sorte Opel, som senere gik i stykker. Hun bekræftede derefter at have anvendt den tyske Opel. Han har ikke set bilen køre, men den stod parkeret forskellige steder på offentlig vej foran ejerens hjem.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter tiltaltes og vidnet pa. LJs forklaringer er det bevist, at tiltalte har anvendt danske nummerplader på en bil medbragt fra Tyskland, der ikke var indregistreret i Danmark.

Tiltalte har tidligere opstartet en afgiftsberigtigelsessag vedrørende den tyske bil, men har af økonomiske grunde valgt ikke at lade bilen afgiftsberigtige i Danmark.

Efter forklaringen fra pa. LJ findes det bevist, at tiltalte har valgt at køre i bilen alligevel i en periode på i hvert faldet et par måneder, og at hun har skjult, at hun anvendte en ikke afgiftsberigtiget bil ved at montere danske nummerplader fra en anden bil på den. Retten finder dermed, at det er bevist, at tiltalte har haft forsæt til at unddrage registreringsafgiften på bilen, der er opgjort til 39.322 kr.

Straffen fastsættes til en bøde på 15.000 kr., jf. registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

T skal betale en bøde på 15.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.