Byrets dom af 02. marts 2010 AM20100302B

Info
  • AM20100302B

Resumé:

A-kassebedrageri, uberettigetmodtaget arbejdsløshedsdagpenge ogferiedagpenge, ej oplyst om lønnet arbejde, opnåetvinding ca 78.000 kr, periode på ca 2 år, forløbetmere end 3 år fra gerningstidspunktet, 4 mdr bet, pt1 år, 60 t samf tj, tilsyn.