Arbejdsrettens dom af 22. marts 2018 i sag AR2017.0247

Print

Relaterede retsområder

Arbejdsret

Resumé

Tvisten angik i første række, om et transportfirma eller dettes underleverandør, der var selvstændig vognmand, måtte anses for arbejdsgiver for en chauffør. Den selvstændige vognmand havde tidligere været ansat som teamleder hos transportfirmaet. Hvis transportfirmaet måtte anses som chaufførens arbejdsgiver, angik sagen endvidere spørgsmålet om opgørelsen af den løn, som transportfirmaet skulle betale til chaufføren, og om transportfirmaet skulle betale godtgørelse for manglende ansættelsesbevis til chaufføren og i bekræftende fald, hvad godtgørelsen skulle fastsættes til. Endelig ville der i givet fald være spørgsmål om, hvorvidt transportfirmaet skulle betale bod for brud på overenskomsten, og hvad boden i bekræftende fald skulle fastsættes til. Arbejdsretten fastslog, at der ikke var arbejdsretlig identitet mellem transportfirmaet og den selvstændige vognmand, og at den selvstændige vognmand ikke var legitimeret til at indgå ansættelsesaftale med chaufføren på vegne af transportfirmaet. Derfor frifandt Arbejdsretten det indklagede transportfirma.
File name:

-

File size:

-

Title:

-

Author:

-

Subject:

-

Keywords:

-

Creation Date:

-

Modification Date:

-

Creator:

-

PDF Producer:

-

PDF Version:

-

Page Count:

-

Page Size:

-

Fast Web View:

-

Preparing document for printing…
0%