Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 i sag AR2011.0749

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Tvisten angik, om 3F var afskåret fra at varsle konflikt med henblik på overenskomstdækning af Elgigantens lagermedarbejdere som følge af, at Elgiganten havde tiltrådt den mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat HK Handel indgåede Landsoverenskomst for kontor og lager, når hensås til, at denne overenskomst ikke var trådt i kraft for Elgigantens lagermedarbejdere, bortset fra de lagermedarbejdere, der var ansat hos Elgiganten i Hjørring. Den manglende ikrafttrædelse skyldtes, at betingelsen i overenskomsten om, at mindst 50 pct. af medarbejderne på det område, som overenskomsten tilsigter at omfatte, skal være organiseret i HK, ikke var opfyldt.Arbejdsretten fandt, at 3F, der tilhører samme hovedorganisation som HK (LO), ikke lovligt kunne etablere konflikt med henblik på at opnå overenskomst for arbejdet på Elgigantens lagre, idet det bemærkedes, at der ikke fandtes at foreligge meget stærke grunde, som kunne føre til et andet resultat.