Arbejdsrettens dom af 10. november 2015 i sag AR2015.0105

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Sagen angik, om en efterskole havde anvendt opsigelse af individuelle aftaler om beboelse af tjeneste- og lejeboliger som pressionsmiddel for at gennemtvinge en lokalaftale om fravigelse af de overenskomstmæssige vilkår for rådighedstjeneste og derved havde misbrugt sin ledelsesret.Arbejdsretten lagde til grund, at efterskolen havde forsøgt at formå de lærere, der havde tjeneste- eller lejebolig på skolen, til at deltage i rådighedsvagten på vilkår, der tidligere havde været gældende, men som fraveg den gældende overenskomst, ved at oplyse, at deres tjeneste- eller lejeboliger ville blive opsagt, hvis de ikke deltog i rådighedsordningen på netop disse vilkår. Da det reelle formål med opsigelsen var at formå lærerne til at indgå en aftale på ikke-overenskomstmæssige vilkår, var dispositionen ikke sagligt begrundet og var derfor i strid med ledelsesretten. Boden blev efter sagens omstændigheder fastsat til 25.000 kr.