Arbejdsrettens dom af 10. juli 2017 i sag AR2015.0482

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Virksomhed var omfattet af industriens overenskomster og havde i medfør heraf pligt til at betale nærmere fastsatte bidrag til industriens kompetenceudviklingsfonde. Arbejdsretten fandt, at virksomheden begik overenskomstbrud ved ikke at foretage korrekt indberetning af lønsummer til Industriens Pensions Service. Som følge af den forkerte indberetning blev virksomheden ikke afkrævet og betalte ikke korrekte bidrag til kompetenceudviklingsfondene. Arbejdsretten fandt, at parternes aftale om håndtering af sager om manglende indberetning eller indbetaling vedrørende uddannelsesfondene måtte forstås således, at der skulle være mulighed for at udmåle bod også i tilfælde, hvor forholdet blev opdaget ved en stikprøvekontrol. Arbejdsretten fandt endvidere, at bod var forskyldt, og at fastsættelse af boden måtte ske efter arbejdsretslovens almindelige regler herom. Boden blev efter en samlet bedømmelse fastsat til 5.000 kr.