Arbejdsrettens dom af 09. maj 2018 i sag AR2016.0662

Print

Relaterede retsområder

Arbejdsret

Resumé

Sagen vedrørte, om en klinikassistent havde krav på betaling for overarbejde, yderligere betaling for pasning af en vagttelefon og betaling for ikke afholdte frokostpauser. Sagen drejede sig endvidere om, hvorvidt arbejdsgiveren skulle betale en bod for brud på overenskomsten, herunder for misbrug af ledelsesretten ved indførelsen af ledelsesformen "tribal leadership". Arbejdsretten vurderede, at klinikassistenten havde godtgjort, at hun havde krav på betaling for overarbejde samt yderligere betaling for pasning af vagttelefonen, men ikke på betaling for ikke afholdte frokostpauser. Arbejdsgiveren skulle endvidere betale en bod den manglende overarbejdsbetaling, etableringen af vagttelefonen samt misbrug af ledelsesretten ved at indføre tribal leadership på en uforsvarlig måde. 
File name:

-

File size:

-

Title:

-

Author:

-

Subject:

-

Keywords:

-

Creation Date:

-

Modification Date:

-

Creator:

-

PDF Producer:

-

PDF Version:

-

Page Count:

-

Page Size:

-

Fast Web View:

-

Preparing document for printing…
0%