Arbejdsrettens dom af 04. juli 2012 i sag AR2011.0808

Info

Resumé:

Stokholm Transport A/S opsagde den 24. april 2008 overenskomsten med 3F. Det fulgte af § 7, stk. 2, i Hovedaftalen mellem DA og LO, at den opsagte overenskomst fortsat var gældende mellem parterne, indtil der var iværksat frigørende konflikt eller indgået ny overenskomst.Arbejdsretten lagde til grund, at Stokholm Transport A/S ikke havde villet forhandle en fornyelse af den opsagte overens­komst med 3F, og på den baggrund fandt Arbejdsretten, at 3F var berettiget til at varsle konflikt til støtte for krav om fornyelse af overenskomstforholdet. Konfliktvarslet var herefter lovligt.