14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 73

Bekendtgørelse om adoption paragraf 73

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§73 Ansøgningen skal underskrives af ansøgeren personligt og indeholde oplysning om, hvorvidt forbindelse mellem barnet og dets oprindelige forældre er bevaret efter adoptionen.

•••

Stk. 2 Sammen med ansøgningen indsendes:

  • 1) Den originale adoptionsbevilling eller, hvis den er bortkommet og ikke udfærdiget af Justitsministeriet, en bekræftet genpart af bevillingen.

  • 2) En erklæring fra forældrene om, at forbindelsen mellem barnet og dets oprindelige forældre er bevaret efter adoptionen.

  • 3) Samtykke fra barnet til ansøgningen.

  • 4) Dokumentation for dødsfaldet, hvis en af adoptanterne er død.

  • 5) Dokumentation for dødsfaldet, hvis en af barnets oprindelige forældre er død, og forbindelsen mellem barnet og forældrene er bevaret efter adoptionen.

•••
profile photo
Profilside