14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 5

Bekendtgørelse om adoption paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Samtykke fra forældre eller værge
Samtykke fra barnets forældre eller barnets værge, jf. § 7 i adoptionsloven, skal afgives under personligt fremmøde for Familieretshuset, jf. dog stk. 2-4.

•••

Stk. 2 Har en forælder eller værge bopæl eller ophold i Grønland eller på Færøerne, kan Familieretshuset anmode Rigsombudsmanden i Grønland eller Rigsombudsmanden på Færøerne om at indkalde den pågældende til personligt fremmøde med henblik på at afgive samtykket.

•••

Stk. 3 Har en forælder eller værge bopæl eller længerevarende ophold i udlandet, kan Familieretshuset anmode en dansk repræsentation om at indkalde den pågældende til personligt fremmøde med henblik på at afgive samtykket.

•••

Stk. 4 Ønsker en forælder at afgive samtykke under Ankestyrelsens behandling af en sag om adoption uden samtykke efter § 9 i adoptionsloven, kan Ankestyrelsen beslutte, at samtykket kan afgives under personligt fremmøde for Ankestyrelsen.

•••

Stk. 5 Før forældrene eller værgen afgiver samtykket, skal de vejledes om retsvirkningerne af adoptionen og samtykket, herunder om kapitel 2 og 3, i adoptionsloven, og, medmindre der er ansøgt om stedbarnsadoption, om § 9, stk. 1, i adoptionsloven.

•••

Stk. 6 Samtykket skal være ubetinget, og det skal afgives på en godkendt blanket.

•••
profile photo
Profilside