14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 47

Bekendtgørelse om adoption paragraf 47

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§47 Vurderer den formidlende organisation, at det barn, der er bragt i forslag, åbenbart ligger inden for ansøgerens godkendelse, sender organisationen straks matchningsforslaget til Ankestyrelsen.

•••

Stk. 2 Organisationen skal sende de oplysninger om barnet, som er modtaget fra barnets oprindelsesland, samt den pædiatriske vurdering, organisationen har foretaget, til Ankestyrelsen. Endvidere skal organisationens oplysninger om den ansøger, som barnet er matchet med, sendes til styrelsen.

•••

Stk. 3 Hvis Ankestyrelsen vurderer, at adoptionsforløbet kan fortsætte, underretter styrelsen organisationen. Organisationen beder herefter ansøgeren om at tilkendegive, om ansøgeren er indforstået med at adoptere det foreslåede barn.

•••

Stk. 4 Ankestyrelsens vurdering af matchningsforslaget efter artikel 17 c i Haagerkonventionen, jf. § 52, skal ske inden for 1 uge efter, at sagen er modtaget i styrelsen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

•••
profile photo
Profilside