Adoptionsbekendtgørelsen § 34

Denne konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse nr. 142 af 24. januar 2022

§ 34

For deltagelse i et adoptionsforberedende kursus betales 2.500 kr.

Stk. 2 Beløbet forfalder til betaling ved tilmelding til kurset.

Stk. 3 Afmelding fra et kursus senere end 14 dage før kursets begyndelse medfører ikke tilbagebetaling af beløbet. Hvis ansøgeren tilmelder sig et andet kursus, betales beløbet på ny.