14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 41

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 41

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§41 Krav om oversættelse
Institutionen kan fastsætte regler om, at fremsendt dokumentation skal omfatte en oversættelse, hvis dokumentationen ikke er affattet på dansk eller et andet nordisk sprog, som institutionen har accepteret. Regler om krav til oversættelse af dokumentationen offentliggøres på institutionens hjemmeside.

•••
profile photo
Profilside