14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Kursgevinstloven § 26A

Uddrag fra forarbejderne til kursgevinstloven § 26A:

Ifølge den foreslåede bestemmelse i skattekontrollovens § 3 C, stk. 3, 2. pkt., skal opgørelser mv. af betydning for skatteansættelsen foretages i den valgte fremmede valuta inden omregningen af resultatet til dansk mønt. Dette indebærer, at kursgevinster og –tab på fordringer og gæld i den...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.