14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vurderingsloven  - denne lov blev ophævet den 1. januar 2018, men er stadig relevant for visse vurderinger § 48D

Lov om vurdering af landets faste ejendomme paragraf 48D

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vurderingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. August 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§48D Data indhentet af skatteministeren til brug for udvikling eller forbedring af metoder og modeller for ejendomsvurdering kan videregives til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen kan modtage og anvende de pågældende data i arbejdet med at vurdere ejendomme, jf. dog stk. 2. 1. og 2. pkt. gælder dog ikke data, der er modtaget efter § 354, stk. 6, nr. 17, i lov om finansiel virksomhed.

•••

Stk. 2 Ved dataindsamling foretaget i form af besigtigelser af ejendomme med henblik på indsamling af data til brug for udvikling eller forbedring af metoder og modeller for ejendomsvurdering er told- og skatteforvaltningen afskåret fra at lægge de indsamlede data direkte til grund for vurderingen af de ejendomme, som er omfattet af dataindsamlingen. Indsamlede data kan dog indgå i generelle metoder og beregningsmodeller.

•••

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen kan i vurderingsarbejdet efter eget skøn anvende indsamlet billedmateriale, som videregives efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside