14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vurderingsloven  - denne lov blev ophævet den 1. januar 2018, men er stadig relevant for visse vurderinger § 47B

Lov om vurdering af landets faste ejendomme paragraf 47B

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vurderingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. August 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§47B Med bøde straffes den, der er pålagt at afgive oplysninger efter § 38, og som forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver disse oplysninger til told- og skatteforvaltningen urigtigt eller vildledende.

•••

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside