14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vurderingsloven  - denne lov blev ophævet den 1. januar 2018, men er stadig relevant for visse vurderinger § 47A

Lov om vurdering af landets faste ejendomme paragraf 47A

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vurderingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. August 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§47A Senest samtidig med, at et dokument om overdragelse af fast ejendom indleveres til tinglysning, skal erhververen give oplysning om overdragelsen og vilkårene for denne i en særlig digital salgsindberetning. Ved anmeldelse af servitutter til tinglysning skal anmelderen senest på anmeldelsestidspunktet digitalt indberette oplysninger om servituttens indhold, som kan have betydning for ejendomsvurderingen.

•••

Stk. 2 Skatteministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren regler om, hvilke oplysninger indberetningerne efter stk. 1 skal indeholde, og til hvilke myndigheder disse oplysninger skal videregives.

•••
profile photo
Profilside