14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Vurderingsloven   - denne lov blev ophævet den 1. januar 2018, men er stadig relevant for visse vurderinger § 45

Uddrag fra forarbejderne til vurderingsloven § 45:

Til §§ 44 og 45.
De her foreslåede regler svarer i det store og hele til, hvad der alt hidtil er blevet praktiseret, jfr. herved princippet for den i § 12 i loven af 7. august 1922 ommeldte fremgangsmåde, og til hvad der er foreskrevet med hensyn til landsskatterettens klagebehandling og ligningsdirektoratets revision, jfr. forretningsorden for landsskatteretten nr...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.