14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Vurderingsloven   - denne lov blev ophævet den 1. januar 2018, men er stadig relevant for visse vurderinger § 23

Uddrag fra forarbejderne til vurderingsloven § 23:

Til § 23.
De her foreslåede regler om vurderingsrådene og vurderingsformændene svarer i alt væsentligt til de nugældende regler, jfr. for vurderingsformændenes vedkommende lov ur. 289 af 3. juli 1942, dog at man i konsekvens af, at vurderingsperioden foreslås nedsat fra 5 til 4 år, foreslår, at vurderingsformændene skal udnævnes for 8 år ad gangen i stedet f...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.