14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Voldgiftsloven § 33

Lov om voldgift paragraf 33

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af voldgiftsloven og bygger på lov nr. 553 af 24. juni 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§33 Hver af parterne kan inden 30 dage efter modtagelsen af voldgiftskendelsen anmode voldgiftsretten om at rette regnefejl, skrivefejl, trykfejl el.lign. i voldgiftskendelsen. Anmodningen sendes samtidig til den anden part. Hvis voldgiftsretten finder anmodningen berettiget, skal den foretage rettelsen inden 30 dage efter modtagelsen af anmodningen.

•••

Stk. 2 Voldgiftsretten kan af egen drift rette fejl som nævnt i stk. 1 inden 30 dage efter voldgiftskendelsens afsigelse.

•••

Stk. 3 En part kan inden 30 dage efter modtagelsen af voldgiftskendelsen anmode voldgiftsretten om at afsige en tillægskendelse om krav, der blev fremsat under voldgiftssagen, men som ikke er medtaget i voldgiftskendelsen. Anmodningen sendes samtidig til den anden part. Hvis voldgiftsretten finder anmodningen berettiget, skal den afsige tillægskendelse inden 60 dage efter modtagelsen af anmodningen.

•••

Stk. 4 Voldgiftsretten kan om nødvendigt forlænge den frist, inden for hvilken den skal foretage en rettelse eller afsige tillægskendelse efter stk. 1 eller 3.

•••

Stk. 5 Reglerne i § 31 finder anvendelse på en rettelse og på en tillægskendelse.

•••
profile photo
Profilside