14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Voksenansvarsbekendtgørelsen § 6

Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af voksenansvarsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 810 af 13. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Sikrede døgninstitutioner
Ved en sikret døgninstitution for børn og unge, jf. § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service, forstås en døgninstitution, der omfatter mindst én sikret afdeling og eventuelt én eller flere ikke-sikrede afdelinger.

•••

Stk. 2 På en sikret døgninstitution er det tilladt at have yderdøre og vinduer konstant aflåst.

•••
profile photo
Profilside