14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Voksenansvarsbekendtgørelsen § 12

Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af voksenansvarsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 810 af 13. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Isolation på sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger
Ved isolation på en sikret døgninstitution eller særligt sikret afdeling forstås afsondring i et særligt indrettet rum i kortere eller længere perioder.

•••

Stk. 2 Ved isolation på en sikret døgninstitution eller en særligt sikret afdeling efter § 14, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge skal der løbende føres tilsyn med barnet eller den unge for at sikre, at barnet eller den unge ikke gør skade på sig selv. Der skal være mulighed for, at barnet eller den unge kan tilkalde personalet på institutionen eller afdelingen under hele isolationen.

•••

Stk. 3 Ved isolation af børn og unge med psykiske lidelser skal der i umiddelbar forbindelse med beslutningen herom tilkaldes en psykiatrisk speciallæge, der er tilknyttet afdelingen, eller hvis dette ikke er muligt en alment praktiserende læge. Lægen skal via løbende tilsyn tage stilling til, hvorvidt en indlæggelse af den pågældende på en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling er nødvendig.

•••
profile photo
Profilside