Bøger, som nævner Virksomhedsskatteloven § 9

Selskabsformerne (7. udg.)
Forfattere: Lars Hedegaard Kristensen og Noe Munck
Udgivelsesdato: 20. aug 2014
DJØF Forlag

3.3.3. Beskatningen under driften

- Side 474 -

...og kirkeskat – i 2014. Anvender deltageren virksomhedsskatteordningen, beskattes den del af overskuddet, der svarer til en normal (obligations-)forrentning af deltagernes andel af selskabets egenkapital, alene med den typisk lidt lavere skatteprocent for kapitalindkomst, jf. personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 3, og virksomhedsskattelovens §§ 7-9.

Læs på Jurabibliotek