Bøger, som nævner Virksomhedsskatteloven § 4a

Erhvervsbeskatning (3. udg.)
Forfattere: Christian Skovgaard Hansen, Troels Michael Lilja, Niels Jørgen Kristensen, Henrik Nielsen, Malene Overgaard, Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Lars Kjærgård Terkilsen
Udgivelsesdato: 13. mar 2023
DJØF Forlag

Senere opgørelse af indskudskontoen

- Side 206 -

Reglerne for indskud fremgår af VSL § 3, stk. 1, hvor det også udtrykkeligt angives, at den erhvervsdrivende i stedet kan vælge at anse visse former for indskud for posteringer på mellemregningskontoen, som omtalt i VSL § 4 a. 67 67. Mellemregningskontoen omtales senere i afsnit 7.

Læs på JurabibliotekGenerelt om opgørelse af kapitalafkastgrundlaget

- Side 208 -

I VSL § 8, stk. 1, angives endvidere, at der i afkastgrundlaget fratrækkes indestående på mellemregningskontoen, jf. VSL § 4 a, og hensættelser til senere hævning opstået ved disponeringen af virksomhedens resultat, jf. VSL §§ 4 og 10.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...Posteringerne på mellemregningskontoen primo opstartsåret er udtryk for specifikke posteringer i forbindelse med disponeringen af årets resultat og kendes derfor først i forbindelse med årsafslutningen. Det er bl.a. overførsel til medarbejdende ægtefælle, jf. kildeskattelovens § 25 A, stk. 3, samt VSL § 12, der kan indgå som primopostering i startåret.

Læs på JurabibliotekMellemregningskonto

- Side 227 -

...taget hensyn til en eventuel mellemregningskonto mellem virksomheden og den erhvervsdrivende. Mellemregningskontoen er udtryk for, at den erhvervsdrivende har et tilgodehavende i virksomheden. Som følge af reglerne kan der omvendt ikke opstå en gæld til virksomheden, idet en sådan altid skal anses for hævet via hæverækkefølgen, jf. VSL § 4 a, stk. 3.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...som alternativ til indskud i virksomheden at foretage en kontant indbetaling på mellemregningskontoen, som derved bliver et tilgodehavende i virksomheden i stedet. Dette har den praktiske betydning, at den erhvervsdrivende kan hæve disse beløb forud for hæverækkefølgen og dermed få mulighed for yderligere at kunne disponere sit beskatningsgrundlag.

Læs på Jurabibliotek

(...)

En mellemregningskonto kan ikke opstå i forbindelse med opstart af virksomhedsordningen – hverken ved opstart af virksomhed eller ved tilvalg af virksomhedsordningen første gang. 122 122. Jf. VSL § 4 a, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 228 -

...kan udgifter, som afholdes af den private økonomi, og som er udtryk for virksomhedens driftsomkostninger, bogføres som tilgodehavender på mellemregningskontoen, jf. VSL § 4 a, stk. 4. Bogføringen af sådanne beløb foretages ofte i forbindelse med årsafslutningen, men i praksis kan de indgå i disponeringen, som om de var indbetalt primo indkomståret.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Herudover er det muligt for den erhvervsdrivende at bogføre det beløb, som beregnes og fratrækkes som medarbejdende ægtefælle, på mellemregningskontoen. Bogføringen sker i disse tilfælde efter lovens bestemmelse primo indkomståret. Se VSL § 4 a, stk. 5.

Læs på Jurabibliotek