Bøger, som nævner Virksomhedsskatteloven § 4

Erhvervsbeskatning (3. udg.)
Forfattere: Christian Skovgaard Hansen, Troels Michael Lilja, Niels Jørgen Kristensen, Henrik Nielsen, Malene Overgaard, Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Lars Kjærgård Terkilsen
Udgivelsesdato: 13. mar 2023
DJØF Forlag

Generelt om opgørelse af kapitalafkastgrundlaget

- Side 208 -

I VSL § 8, stk. 1, angives endvidere, at der i afkastgrundlaget fratrækkes indestående på mellemregningskontoen, jf. VSL § 4 a, og hensættelser til senere hævning opstået ved disponeringen af virksomhedens resultat, jf. VSL §§ 4 og 10.

Læs på JurabibliotekBeregning af kapitalafkast

- Side 219 -

...beregnes på grundlag af værdien af de finansielle aktiver. 103 103. Se VSL § 4, stk. 1. Der er således ikke tale om en forholdsmæssig beregning med baggrund i det samlede kapitalafkastgrundlag. En forholdsmæssig beregning af det finansielle kapitalafkast kommer kun på tale, såfremt der sker begrænsning i det samlede kapitalafkast som følge af størrel-

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 220 -

...skattemæssige resultat, eller såfremt perioden, hvori virksomhedsordningen finder anvendelse, afviger fra 12 måneder. 104 104. Den forholdsmæssige beregning giver i øvrigt et væsentligt anderledes finansielt kapitalafkast, idet forholdstallet tager udgangspunkt i det samlede kapitalafkastgrundlag og ikke kun aktiverne. Se formuleringen i VSL § 4, stk. 2.

Læs på JurabibliotekMellemregningskonto

- Side 227 -

...erhvervsdrivendes private økonomi til virksomhedens økonomi. F.eks. vil en hævning på en privat bankkonto og indsætning på virksomhedens bankkonto være udtryk for en kontant overførsel. 123 123. Derimod er en overførsel af en bankkonto ultimo indkomståret, jf. reglerne om overførsel af finansielle aktiver, ikke at betragte som en kontant overførsel.

Læs på Jurabibliotek