Bøger, som nævner Virksomhedsskatteloven § 22b

Erhvervsbeskatning (3. udg.)
Forfattere: Christian Skovgaard Hansen, Troels Michael Lilja, Niels Jørgen Kristensen, Henrik Nielsen, Malene Overgaard, Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Lars Kjærgård Terkilsen
Udgivelsesdato: 13. mar 2023
DJØF Forlag

Generelt om opgørelsen

- Side 199 -

over indgår også eventuelle beløb, som for tidligere indkomstår er henlagt til konkjunkturudligning i kapitalafkastordningen. 38 38. Konjunkturudligning fremgår af VSL § 22 b og vil blive omtalt i kap. 9.

Læs på JurabibliotekOphør med at anvende virksomhedsordningen

- Side 243 -

...erhvervsdrivende at anvende kapitalafkastordningen for det pågældende indkomstår, skal der uanset dette valg ske beskatning af tidligere års opsparing. Der er således ikke mulighed for at videreføre opsparingen som henlæggelse til konjunkturudligning efter bestemmelserne i VSL § 22 b. 165 165. Dette følger direkte af ordlyden i VSL § 15 b, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek