Bøger, som nævner Virksomhedsskatteloven § 21

Erhvervsbeskatning (3. udg.)
Forfattere: Christian Skovgaard Hansen, Troels Michael Lilja, Niels Jørgen Kristensen, Henrik Nielsen, Malene Overgaard, Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Lars Kjærgård Terkilsen
Udgivelsesdato: 13. mar 2023
DJØF Forlag

Skatteberegning og betaling af virksomhedsskat

- Side 258 -

...efter reglerne om opkrævning af skatter i kildeskatteloven. 212 212. Se VSL § 21. Se også i den forbindelse VSL § 5, stk. 3, om overførsel af beløb til dækning af virksomhedsskatten forud for øvrige overførsler omfattet af hæverækkefølgen i VSL § 5. Der er således ikke i virksomhedsskatteloven fastsat særlige regler for betaling af virksomhedsskatten.

Læs på Jurabibliotek