Bøger, som nævner Virksomhedsskatteloven § 2

3. Opgørelse af lempelsen

- Side 2778 -

...overskud, og der var derfor betalt skat i Sverige. Som en konsekvens af virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3, havde skatteyderen ikke betalt skat i Danmark af overskuddet i Sverige, da den samlede virksomhedsindkomst var negativ. Landsretten fandt, at ligningslovens § 33, stk. 1, ud fra bestemmelsens ordlyd og forarbejder, sammenholdt med artikel 25 i den...

Læs på Jurabibliotek