Lovkommentarer, som nævner Virksomhedsskatteloven § 19-20

Virksomhedsskatteloven (1. udg.)
Forfattere: Jannie Borup Gade
Udgivelsesdato: 09. jan 2017
DJØF Forlag

§ 19 (Ophævet)

Læs lovkommentar til § 19-20 på side 249 til None.

Læs på Jurabibliotek