Lovkommentarer, som nævner Virksomhedsskatteloven § 16b

Virksomhedsskatteloven (1. udg.)
Forfattere: Jannie Borup Gade
Udgivelsesdato: 09. jan 2017
DJØF Forlag

§ 16 b

Læs lovkommentar til § 16b på side 239 til None.

Læs på Jurabibliotek