Lovkommentarer, som nævner Virksomhedsskatteloven § 14

Virksomhedsskatteloven (1. udg.)
Forfattere: Jannie Borup Gade
Udgivelsesdato: 09. jan 2017
DJØF Forlag

§ 14 (Ophævet)

Læs lovkommentar til § 14 på side 207 til None.

Læs på Jurabibliotek