Lovkommentarer, som nævner Virksomhedsskatteloven § 12

Virksomhedsskatteloven (1. udg.)
Forfattere: Jannie Borup Gade
Udgivelsesdato: 09. jan 2017
DJØF Forlag

§ 12

Læs lovkommentar til § 12 på side 201 til None.

Læs på Jurabibliotek