14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Virksomhedsskatteloven § 7

Lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af virksomhedsskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1114 af 18. September 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Kapitalafkast beregnes som afkastgrundlaget gange afkastsatsen. Kapitalafkastgrundlaget opgøres efter § 8 og kapitalafkastsatsen efter § 9. Bliver det beregnede kapitalafkast negativt, ses der bort fra kapitalafkastet. Kapitalafkastet kan ikke overstige årets skattepligtige overskud, jf. herved § 12, sidste pkt.

•••

Stk. 2 Omfatter virksomhedens regnskabsperiode kortere eller længere tid end 12 måneder, beregnes et forholdsmæssigt kapitalafkast svarende til det antal hele måneder, regnskabsperioden omfatter.

•••
profile photo
Profilside