Bøger, som nævner Virksomhedsomdannelsesloven § 2

Erhvervsbeskatning (3. udg.)
Forfattere: Christian Skovgaard Hansen, Troels Michael Lilja, Niels Jørgen Kristensen, Henrik Nielsen, Malene Overgaard, Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Lars Kjærgård Terkilsen
Udgivelsesdato: 13. mar 2023
DJØF Forlag

11.6.1. Omdannelse af hele virksomheden til selskab

- Side 251 -

Om de særlige poster i virksomhedsordningen i form af mellemregningskonto og hensættelse til senere hævning er der i VOL § 2, stk. 1, nr. 2, givet den erhvervsdrivende mulighed for at holde disse uden for omdannelsen. Der er tale om den erhvervsdrivendes tilgodehavender på virksomheden i form af beskattede midler, men som det i VOL ikke er muligt at...

Læs på Jurabibliotek11.6.2. Omdannelse af en af flere virksomheder

- Side 253 -

...hidtil drevne virksomhed i flere enheder. Sidstnævnte fremtræder oftest i form af, at der sker overdragelse af selve den aktive virksomhed, mens domicilejendommen holdes uden for omdannelsen. Det er således i VOL § 2, stk. 1, nr. 2, gjort muligt for den erhvervsdrivende at holde en helt eller delvist erhvervsmæssigt anvendt ejendom uden for omdannelsen.

Læs på Jurabibliotek