14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vikarloven § 7

Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vikarloven og bygger på lov nr. 595 af 12. June 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Brugervirksomheder, der er omfattet af lov om information og høring af lønmodtagere eller en kollektiv overenskomst som angivet i den nævnte lovs § 3, skal give passende oplysning om brugervirksomhedens brug af vikarer til de lønmodtagerrepræsentanter, der skal informeres og høres på vegne af de ansatte i brugervirksomheden, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis brugervirksomheden kan dokumentere, at ansatte i medfør af en kollektiv overenskomst er sikret samme ret som nævnt i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside