14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vikarloven § 5

Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vikarloven og bygger på lov nr. 595 af 12. June 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Brugervirksomheden skal sikre, at vikarer informeres om eventuelle ledige stillinger i brugervirksomheden, så de har samme mulighed for at opnå fast beskæftigelse som andre lønmodtagere i den pågældende virksomhed, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis brugervirksomheden kan dokumentere, at vikarer i medfør af en kollektiv overenskomst er sikret samme ret som nævnt i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside