VFV-loven § 19

Denne konsoliderede version af vFV-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Lov nr. 488 af 31. maj 2000,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1038 af 30. august 2017,
som ændret ved lov nr. 913 af 21. juni 2022

§ 19

Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Karakterskalabekendtgørelsen

  • 1) regulerede forløb, herunder

    • a) generelle regler og regler om enkelte grupper af regulerede forløb, og regler om

    • b) særlige, afsluttende uddannelsesforløb (påbygningsforløb) og

  • 2) fleksible forløb, herunder om kravene til afgangsprojekter og til sammensætningen af uddannelseselementer i de fleksible forløb.