VFV-loven § 12

Denne konsoliderede version af vFV-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Lov nr. 488 af 31. maj 2000,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1038 af 30. august 2017,
som ændret ved lov nr. 913 af 21. juni 2022, lov nr. 1573 af 12. december 2023 og lov nr. 1772 af 28. december 2023

§ 12

Akademiuddannelse skal gennem udvikling af faglige og personlige kompetencer kvalificere voksne til at kunne varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau.

Stk. 2 Akademiuddannelse har et omfang svarende til 1 årsværk omregnet til heltidsuddannelse, hvoraf afgangsprojektet har et omfang svarende til mindst 1/10 årsværk.

Stk. 3 Akademiuddannelse, herunder afgangsprojektet, gennemføres på et niveau, der svarer til en erhvervsakademiuddannelse.

Stk. 4 En akademiuddannelse giver ret til betegnelsen AU. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om betegnelse knyttet til den konkrete uddannelse.