14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

VFV-loven § 15a

Lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne paragraf 15a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vfv-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1038 af 30. August 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15a Individuel kompetencevurdering har til formål at give ansøgeren anerkendelse af dennes samlede viden, færdigheder og kompetencer (realkompetencer) i forhold til en akademiuddannelse eller en diplomuddannelse. Anerkendelse af kompetence sker på baggrund af afklaring, dokumentation og vurdering af deltagerens individuelle kompetencer i forhold til adgangskrav til uddannelsen eller målbeskrivelserne i uddannelsesreglerne.

•••

Stk. 2 Anerkendelse af realkompetencer gives af den institution, der har gennemført kompetencevurderingen efter ansøgerens anmodning, jf. dog stk. 6 og § 15 b, stk. 3.

•••

Stk. 3 Anerkendelse gives i form af

  • 1) bevis for adgang til en uddannelse eller til dele af en uddannelse, jf. § 15,

  • 2) bevis for dele af en uddannelse, jf. § 20, eller

  • 3) bevis for fuldført uddannelse, jf. § 21.

•••

Stk. 4 Individuel kompetencevurdering foretages efter anmodning fra ansøgeren. Når vurderingen skal give grundlag for ansøgning om adgang til en uddannelse, gennemføres kompetencevurderingen forud for optagelsen.

•••

Stk. 5 Ansøgeren fremlægger fornøden dokumentation for de kompetencer, der ønskes vurderet.

•••

Stk. 6 Uddannelsesinstitutionen kan afslå at iværksætte en realkompetencevurdering, hvis den skønner, at ansøgerens dokumenterede kompetencer ikke eller kun i begrænset omfang svarer til adgangskravene til eller målene for den uddannelse eller de uddannelsesdele, som kompetencerne ønskes vurderet i forhold til.

•••
profile photo
Profilside