14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

VFV-loven § 15

Lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vfv-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1038 af 30. August 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Adgang til uddannelserne og individuel kompetencevurdering
Adgang til videregående uddannelse i videreuddannelsessystemet er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på mindst følgende niveau, jf. dog stk. 6, nr. 2:

  • 1) Til akademiuddannelse: En ungdomsuddannelse eller en grunduddannelse for voksne.

  • 2) Til diplomuddannelse: En erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse gennemført som et reguleret forløb eller et særligt indgangsforløb til diplomuddannelsen.

  • 3) Til masteruddannelse: En mellemlang videregående uddannelse, en bacheloruddannelse eller en diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb.

•••

Stk. 2 Et fleksibelt forløb kan efter den modtagende institutions konkrete vurdering give adgang til en uddannelse på det følgende niveau i videreuddannelsessystemet.

•••

Stk. 3 Ud over den adgangsgivende uddannelse skal ansøgeren have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse for at kunne optages på en videregående uddannelse i videreuddannelsessystemet, jf. dog stk. 6, nr. 3.

•••

Stk. 4 Til de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte uddannelser optagerinstitutionen ansøgere, som har realkompetence, der efter en individuel kompetencevurdering anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Institutionen kan i øvrigt optage ansøgere, der ikke opfylder adgangsbetingelserne, men som ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

•••

Stk. 5 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om adgang til uddannelserne.

•••

Stk. 6 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om,

  • 1) at andre uddannelser, herunder private, kan give adgang til uddannelserne i videreuddannelsessystemet,

  • 2) særlige adgangskrav til en uddannelse og

  • 3) fravigelse af kravet om erhvervserfaring.

•••

Stk. 7 Uddannelses- og forskningsministeren kan fravige kravet om mindst 2 års relevant erhvervserfaring, jf. stk. 3, for så vidt angår optagelse på Forsvarets militære diplomuddannelse.

•••
profile photo
Profilside