14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Veterinærkontrolbekendtgørelsen § 36

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter paragraf 36

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af veterinærkontrolbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 406 af 09. April 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§36 Den ansvarlige for en sending fødevarer, som er afvist af myndighederne, må kun genindføre sendingen fra et andet samhandelsland til Danmark efter forudgående tilladelse fra kontrolenheden. Det er ikke en betingelse for genindførslen, at den ansvarlige for sendingen er registreret som importør.

•••

Stk. 2 Ansøgning om tilladelse til at genindføre de i stk. 1 omhandlede fødevarer skal ske på en formular som den i bilag 7 viste model. Den ansvarlige for sendingen skal sørge for, at den udfyldte formular sendes til kontrolenheden.

•••

Stk. 3 Når kontrolenheden har meddelt tilladelse til, at fødevarerne kan genindføres, skal den ansvarlige for sendingen forhåndsanmelde sendingen over for kontrolenheden. Forhåndsanmeldelsen skal sendes således, at den er kontrolenheden i hænde senest 24 timer før genindførslen. De 24 timer beregnes fra modtagelsen af anmeldelsen eller registreringen af den inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid.

•••

Stk. 4 Den ansvarlige for sendingen skal sikre, at der sendes en rapport over foretaget returvarekontrol af fødevarerne på modtagevirksomheden til kontrolenheden.

•••

Stk. 5 Den ansvarlige for sendingen må ikke tage de i stk. 1 omhandlede fødevarer i anvendelse eller overdrage dem, med mindre der forinden er indhentet tilladelse fra kontrolenheden.

•••

Stk. 6 Genindførsel fra et samhandelsland til Danmark af en sending fødevarer, som er kommercielt afvist, skal ske i henhold til reglerne i kapitel 10 i bekendtgørelse om fødevarehygiejne.

•••
profile photo
Profilside