14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Veterinærkontrolbekendtgørelsen § 29

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter paragraf 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af veterinærkontrolbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 406 af 09. April 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Den ansvarlige for sendingen skal sikre, at ikke-konforme fødevarer til enhver tid er ledsaget af et CVED, jf. dog stk. 2. CVED-ets rubrik 42 skal henvise til tolddokumentet.

•••

Stk. 2 Den ansvarlige for sendingen skal sikre, at ikke-konforme fødevarer, der fraføres en skibsprovianteringsvirksomhed med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet eventuelt via et særligt provianteringslager, desuden er ledsaget af et provianteringscertifikat, jf. den i bilag 6 viste model, som udstedes af kontrolenheden ved fraførslen.

•••

Stk. 3 Den ansvarlige for sendingen skal sikre, at ikke-konforme fødevarer, som transporteres direkte fra et grænsekontrolsted til et skib med henblik på forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet, eventuelt efter midlertidig oplagring i et særligt provianteringslager eller i en container, jf. § 27, stk. 2, 2. pkt., desuden er ledsaget af et provianteringscertifikat, som udstedes af grænsekontrollen.

•••

Stk. 4 Umiddelbart efter at en sending ikke-konforme fødevarer er leveret ombord på et skib, skal skibsføreren eller dennes repræsentant datere og kontrasignere det provianteringscertifikat, jf. stk. 2 og 3, som ledsager sendingen, og returnere det kontrasignerede certifikat til den myndighed, som har udstedt certifikatet.

•••

Stk. 5 Skibsførerens kontrasignering, jf. stk. 4, er ikke nødvendig, hvis certifikatet allerede er kontrasigneret af en repræsentant for den kompetente myndighed i den havn, hvor provianteringen finder sted.

•••
profile photo
Profilside